Udskriv denne side

Sæsonpladser

Sæsonpladser 2020:

Der er 7 muligheder for at leje en sæsonplads i forskellige perioder. Ønsker du sæsonplads bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle priser er incl. Wi-Fi, forbrug af vand, dagsgæstekort og evt. hund. El købes i form af el-pakker, hvor den maksimale KwH pris i 2020 er 3,50 kr.

Bemærk: Efter sæsonen i 2020 nedlægges legeplads, hoppepude, boldbane og opholdsrum og disse faciliteter vil ikke fremover være på Odsherred Camnping.

Pladstype Periode Pris i DKK

Delbetaling #1   pr. 1. oktober 2019

Delbetaling #2              pr. 1. februar 2020
 Forårsplads  3. april - 20. juni  5.900  1.000  4.900
 Forår + sommer  3. april - 1. august  9.600  1.500  8.100
 Sommer  20. juni - 1. august  5.700  900  4.800
 Sommer + efterår  20. juni - 18. oktober  9.200  1.200  8.000
 Forår + efterår  3. april - 20. juni.          1. august - 18. oktober  9.000  1.800  7.200
 Efterår  1. august - 18. oktober  4.700  800  3.900
 Helsæson  3. april - 18. oktober  12.400  2.000  10.400
 Helsæson, stor plads  3. april - 18. oktober  13.400  2.000  11.400

Bemærk: På skiftedagen skal pladsen forlades senest kl. 12

Betalinger

 • Delbetalingerne gælder ved booking af en sæsonplads mellem 1. oktober og 1. februar. Efter 1. februar, 2020 er hele beløbet forfaldent til betaling.
 • Hvis sæsonpladsen afmeldes inden delbetaling #2 mistes delbetaling #1. Afmeldes efter delbetaling #2 og inden sæsonstart koster det et gebyr på 2.000 kr. (ikke relevant mere i 2020)
 • Ved fraflytning efter sæsonstart kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt
 • Vinteropbevaring: 1.300 kr. incl. evt. registrering af jeres vogn, hvis den ikke har nummerplade. Betales senest 1. oktober..
 • Ønsker I at have vognen stående uden nummerplader, og ikke har vinteropbevaring skal det registreres hos Odsherred Camping og koster 150 kr. pr. sæson.
 • Vi lægger alle sæsonpladser manuelt ind i vores bookingsystem. On-line booking bruges således ikke til sæsonpladser.

Alle beløb indbetales med pladsnr. som reference til:

Reg.nr. 0517

Kontonr. 259955

Øvrige vilkår:

1. Hvem kan bruge sæsonpladsen

Sæsonpladsen gælder for lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn eller børnebørn under 18 år, når lejer selv opholder sig i vognen. - Øvrige overnatninger til overnatningstakst.

2. Hvornår kan vi sætte vognen op

 • For sæsonpladser, der starter 3. april gælder at vognen kan sættes op lørdag 28. marts eller søndag 29. marts. Overnatning i vognen er ikke tilladt i denne weekend ligesom der kun vil være eet toilet åbent (ikke relevant mere i 2020).
 • Indflytning kan ske på ovenævnte startdatoer forudsat, at der ikke er restancer til Odsherred Camping (ikke relevant mere i 2020)

3. Campingvognens registrering

Campingvognen skal - jfr. Campingreglementet - være registreret. Kun campingvogne, der kan registreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), kan placeres på Odsherred Campings område. Hvis man afmonterer sine nummerplader skal man købe et ID-nummer af Odsherred Camping med mindre man har betalt vinterophold, hvor et ID-skilt er indregnet i prisen.

4. El-forbrug

Elforbrug købes i el-pakker. Elforbruget aflæses på el-måleren, der sidder i el-standeren, således at el-forbrug udover den købte el-pakke afregnes særskilt pr. KwH. Ved ankomst aflæses el-måleren. Ved sæsonstart udsendes en liste over starttallet som Odsherred Camping har aflæst. Aflæser man et andet tal tages kontakt til Odsherred camping evt. via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der tillades kun brug af el-kabler, som overholder de gældende regler, der er fastsat i strømregulativerne.

5. Enhedens indretning

Odsherred kommune fører tilsyn med at campingpladserne overholder campingreglementet.

Ifølge campingreglementet §12: ”På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.”

En mere detaljeret fortolkning af campingreglementets §12 er følgende:

 • I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, træfliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor forteltet. Der må således ikke lægges træ-/plasticfliser, tæpper, presenninger eller lignende uden for forteltet. 
 • Kulørte lamper/lyskæder er ikke tilladt. En lampe, som markerer indgangen til campingvognen, er tilladt.
 • Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen.
 • Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el.lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt.
 • Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne.

Ifølge campingreglementet §13 skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter. Det betyder at der skal være minimu 1,5 meter fra vogn telt og lignende til skellet mellem pladserne.

Det er kun tilladt at parkere én bil på enheden. Der må ikke lukkes andre biler/vogne ind uden forudgående aftale med personalet.

6. Vedligeholdelse af enheden

Vedligeholdelse af enheden påhviler sæsonpladslejer. Det er vigtigt for Odsherred Camping, at pladsen fremtræder ryddelig og indbydende. Hvis ikke enheden er vedligeholdt i tilstrækkelig grad kan Odsherred Camping forlange dette gjort med en tidsfrist på en uge pr. mail. Hvis enheden stadig ikke er vedligeholdt sørger Odsherred Camping for at vedligeholdelsen sker mod et gebyr på 200 kr. pr. gang. Græsslåning kan foretages mellem kl. 10-12 og kl. 14-17. Campingpladsen forholder sig ret til at slå græs på øvrige arealer fra kl. 9.00.

7. Vinteropbevaring

Er der betalt for vinterophold kan vognen blive stående. Campingvogne, der ikke er betalt vinteropbevaring for, skal flyttes helt væk fra campingpladsen.

Enheden skal være ryddet for genstande således at evt. vedligeholdelse af enheden kan påbegyndes. 

Affald, som ikke er normalt restaffald, skal afleveres på genbrugsstationen Vangen 3 og ikke i containergårdene.

8. Øvrig generelle vilkår

 • Færdsel på pladsen mellem kl. 07.00 og 22.00. Kør max 15 km/t. Knallertkørsel ikke tilladt
 • Hunde skal føres i kort snor på pladsen. Luftning skal ske udenfor pladsens område.
 • Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne, hvor også kemiske toiletter skal tømmes og rengøres.
 • Grundet risiko for rotter, hugorme m.v. på pladsen, er det ikke tilladt at medbringe små husdyr som hamstere, kaniner etc. ligesom affald ikke må placeres i fortelte og udenfor telt og vogn.
 • Der må ikke udøves kommerciel virksomhed på campingpladsen.
 • Sæsonpladsen kan ikke overdrages til andre.
 • Information fra Odsherred Camping om sæsonpladserne kommunikeres via e-mail. Odsherred Camping er ikke ansvarlig for kommunikation, der går tabt grundet manglende information om ændring af mailadresser.

9. Accept af vilkår

Ved betaling af sæsonpladsen accepteres ovenstående vilkår, samt at Odsherred Camping har registreret dine persondata og kan maile information, som er relevant for sæsonpladser.