Sæsonpladser 2024

Bemærk at vi ikke har legeplads, hoppepude, boldbane og fællesrum/TV stue. Ligeledes kan vi i perioder have så stor belastning på vores internet at det ikke virker optimalt.

Ønsker du sæsonplads til campingvognen bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Man kan ikke booke sæsonpladser via vores on-line booking.

Alle nedenstående beløb indbetales via bankoverførsel med pladsnummer som reference. Vi mailer en bekræftelse på, at delbetalingerne er modtaget på vores konto henholdsvis lige efter 1. oktober og 1. februar, men sender ikke kvitteringer til hver enkelt sæsonplads.

Vores bankkonto er:

Reg. nr. 0517

Kontonr. 259955 (nogle netbanker kræver 10 cifre, altså 0000259955)

Campingvogne, sæsonpladser:

Alle priser er incl. Wi-Fi, forbrug af vand, dagsgæstekort og evt. hund. El købes i form af strømpakker, hvor den maksimale kWh pris i 2024 vil være 5,00 kr.

Pladstype Periode Pris i DKK

Delbetaling #1 pr. 1. oktober 2023

Delbetaling #2 pr. 1. februar 2024
 Forårsplads  23. marts  - 22. juni    6.800  1.000    5.800
 Forår + sommer  23. marts - 3. august  10.900  1.500    9.400
 Sommer  22. juni - 3. august    6.600     900    5.700
 Sommer + efterår  22. juni - 13. oktober  10.400  1.200    9.200
 Efterår  3. august - 13. oktober    5.300     800    4.500
 Helsæson  23. marts - 13. oktober  14.000  2.000  12.000
 Helsæson, stor plads  23. marts - 13. oktober  15.000  2.000  13.000
         
 Vinteropbevaring      1.300  1.300  

Bemærk: På skiftedagen skal pladsen forlades senest kl. 12. På åbningsdagen 23. marts åbner vi kl. 12.

Betalinger

 • Delbetalingerne gælder ved booking af en sæsonplads mellem 1. oktober og 1. februar. Efter 1. februar, 2024 er hele beløbet forfaldent til betaling.
 • Hvis sæsonpladsen afmeldes inden delbetaling #2 mistes delbetaling #1. Afmeldes efter delbetaling #2 og inden sæsonstart koster det et gebyr på 2.000 kr.
 • Ved fraflytning efter sæsonstart kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt
 • Vinteropbevaring: 1.300 kr. incl. evt. registrering af jeres vogn i den efterfølgende sæson, hvis den ikke har nummerplade. Betales senest 1. oktober.
 • Ønsker I at have vognen stående uden nummerplader i sæsonen, og ikke har vinteropbevaring, skal det registreres hos Odsherred Camping og koster 150 kr. pr. sæson.

Følgende vilkår gælder for campingvogne, sæsonpladser

1. Hvem kan bruge sæsonpladsen

Sæsonpladsen gælder for lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn eller børnebørn under 18 år, når lejer selv opholder sig i vognen. - Øvrige overnatninger til overnatningstakst.

2. Hvornår kan vi sætte vognen op

 • Vognen kan sættes op, når pladsen er åbnet onsdag 23. marts, kl. 12.
 • Indflytning kan ske på datoerne angivet for de forskellige pladstyper ovenfor forudsat der ikke er restancer til Odsherred Camping.

3. Campingvognens registrering

Campingvognen skal - jfr. Campingreglementet - være registreret. Kun campingvogne, der kan registreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), kan placeres på Odsherred Campings område. Hvis man afmonterer sine nummerplader skal man købe et ID-nummer af Odsherred Camping med mindre man har betalt vinterophold, hvor et ID-skilt er indregnet i prisen.

4. El-forbrug

Elforbrug købes som udgangspunkt i strømpakker (startende med strømpakke #11), se de enkelte strømpakker nederst. Der er sat en bagatelgrænse på 75 kWh. Når en strømpakke er ved at være brugt suppleres med en ny strømpakke. For at I kan se, hvornår en strømpakke er brugt, kan starttallet på el-måleren aflæses ved ankomst. Odsherred Camping har også registreret starttallene på alle elmålerne.

Der tillades kun brug af el-kabler, som overholder de gældende regler, der er fastsat i strømregulativerne. Hvis en vogn har defekter, som gør at Odsherred Camping må tilkalde elektrisk assistance, forbeholder vi os ret til at videresende regningen.

5. Enhedens indretning

Odsherred kommune fører tilsyn med at campingpladserne overholder campingreglementet.

Ifølge campingreglementet §12: ”På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.”

En mere detaljeret fortolkning af campingreglementets §12 er følgende:

 • I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, træfliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor forteltet. Der må således ikke lægges træ-/plasticfliser, tæpper, presenninger eller lignende uden for forteltet. 
 • Kulørte lamper/lyskæder er ikke tilladt. En lampe, som markerer indgangen til campingvognen, er tilladt.
 • Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen.
 • Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el.lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt.
 • Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne.

Ifølge campingreglementet §13 skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter. Det betyder at der skal være minimum 1,5 meter fra vogn telt og lignende til skellet mellem pladserne.

Det er kun tilladt at parkere én bil på enheden. Der må ikke lukkes andre biler/vogne ind uden forudgående aftale med personalet.

6. Vedligeholdelse af enheden

Vedligeholdelse af enheden påhviler sæsonpladslejer herunder evt. udjævning af pladser, hvis nødvendigt.. Det er vigtigt for Odsherred Camping, at pladsen fremtræder ryddelig og indbydende. Hvis ikke enheden er vedligeholdt i tilstrækkelig grad kan Odsherred Camping forlange dette gjort med en tidsfrist på en uge pr. mail. Hvis enheden stadig ikke er vedligeholdt sørger Odsherred Camping for at vedligeholdelsen sker mod et gebyr på 200 kr. pr. gang. Græsslåning kan foretages mellem kl. 10-12 og kl. 14-17. Campingpladsen forholder sig ret til at slå græs på øvrige arealer fra kl. 9.00. 

7. Vinteropbevaring

Er der betalt for vinterophold kan vognen blive stående.

Pladsen/Enheden skal være ryddet for genstande. Evt. kan gulv og andre småting placeres på en enkelt palle, forsvarligt tildækket og surret.

8. Øvrige generelle vilkår

 • Odsherred Camping har ikke ansvar for skader på vogne, telte etc., der står på enhederne. Det er den enkeltes ansvar ikke at have løse genstande, som kan blæse rundt og forvolde personskade eller materiel skade. 
 • Affald, som ikke er normalt restaffald, kan afleveres på genbrugsstationen Vangen 3 og ikke i containergårdene.
 • Færdsel på pladsen mellem kl. 07.00 og 22.00. Kør max 15 km/t. Knallertkørsel ikke tilladt.
 • Ro på pladsen fra kl 23.00 - 07.00.
 • Boldspil ikke tilladt.
 • Hunde skal føres i kort snor på pladsen og må ikke genere andre gæster. Luftning skal ske udenfor pladsens område.
 • Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne, hvor også kemiske toiletter skal tømmes og rengøres.
 • Grundet risiko for rotter, hugorme m.v. på pladsen, er det ikke tilladt at medbringe små husdyr som hamstere, kaniner etc. ligesom affald ikke må placeres i fortelte og udenfor telt og vogn.
 • Der må ikke udøves kommerciel virksomhed på campingpladsen.
 • Sæsonpladsen kan ikke overdrages til andre.
 • Som udgangspunkt kan man gentegne sin plads i næste sæson ved at indbetale første delbetaling senest 1. oktober. Odsherred Camping forbeholder sig dog ret til at nedlægge pladser, omdefinere pladser til ikke at være sæsonpladser samt undtagelsesvist at fratage gentegningsretten.
 • Information fra Odsherred Camping om sæsonpladserne kommunikeres via e-mail. Odsherred Camping er ikke ansvarlig for kommunikation, der går tabt grundet manglende information om ændring af mailadresser.

9. Accept af vilkår

Ved betaling af sæsonpladsen accepteres ovenstående vilkår, samt at Odsherred Camping har registreret dine persondata og kan maile information, som er relevant for sæsonpladser.

Strømpakker:

Strømpakke nr.

kWh interval

Pris kr.

11

1-75

300,00

12

76-80

380,00

13

81-85

405,00

14

86-90

430,00

15

91-95

455,00

16

96-100

480,00

17

101-105

505,00

18

106-110

530,00

19

111-115

555,00

20

116-120

580,00

21

121-125

605,00

22

126-130

630,00

23

131-135

655,00

24

136-140

680,00

25

141-145

705,00

26

146-150

730,00

27

151-155

755,00

28

156-160

780,00

29

161-165

805,00

30

166-170

830,00

31

171-175

855,00

32

176-180

880,00

33

181-185

905,00

34

186-190

930,00

35

191-195

955,00

36

196-200

980,00

37

201-205

1005,00

38

206-210

1030,00

39

211-215

1055,00

40

216-220

1080,00

41

221-225

1105,00

42

226-230

1130,00

43

231-235

1155,00

44

236-240

1180,00

45

241-245

1205,00

46

246-250

1230,00

47

251-260

1255,00

48

261-270

1305,00

49

271-280

1355,00

50

281-290

1405,00

51

291-300

1455,00

52

301-310

1505,00

53

311-320

1555,00

54

321-330

1605,00

55

331-340

1655,00

56

341-350

1705,00

57

351-360

1755,00

58

361-370

1805,00

59

371-380

1855,00

60

381-390

1905,00

61

391-400

1955,00

62

401-410

2005,00

63

411-420

2055,00

64

421-430

2105,00

65

431-440

2155,00

66

441-450

2205,00

67

451-460

2255,00

68

461-470

2305,00

69

471-480

2355,00

70

481-490

2405,00

71

491-500

2455,00

72

501-510

2505,00

73

511-520

2555,00

74

521-530

2605,00

75

531-540

2655,00

76

541-550

2705,00

77

551-560

2755,00

78

561-570

2805,00

79

571-580

2855,00

80

581-590

2905,00

81

591-600

2955,00

82

601-610

3005,00

83

611-620

3055,00

84

621-630

3105,00

85

631-640

3155,00

86

641-650

3205,00

87

651-660

3255,00

88

661-670

3305,00

89

671-680

3355,00

90

681-690

3405,00

91

691-700

3455,00

92

701-710

3505,00

93

711-720

3555,00

94

721-730

3605,00

95

731-740

3655,00

96

741-750

3705,00

97

751-760

3755,00

98

761-770

3805,00

99

771-780

3855,00

100

781-790

3905,00

101

791-800

3955,00

102

801-810

4005,00

103

811-820

4055,00

104

821-830

4105,00

105

831-840

4155,00

106

841-850

4205,00

107

851-860

4255,00

108

861-870

4305,00

109

871-880

4355,00

110

881-890

4405,00

111

891-900

4455,00

112

901-910

4505,00

113

911-920

4555,00

114

921-930

4605,00

115

931-940

4655,00

116

941-950

4705,00

117

951-960

4755,00

118

961-970

4805,00

119

971-980

4855,00

120

981-990

4905,00

121

991-1000

4955,00

 

1001-xx

Spørg i receptionen