Sæsonpladser 2022

Bemærk at vi ikke har legeplads, hoppepude, boldbane og fællesrum/TV stue.

Ønsker du sæsonplads til campingvognen bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Man kan ikke booke sæsonpladser via vores on-line booking.

Alle nedenstående beløb indbetales via bankoverførsel med pladsnummer som reference. Vi mailer en bekræftelse på, at delbetalingerne er modtaget på vores konto henholdsvis lige efter 1. oktober og 1. februar, men sender ikke kvitteringer til hver enkelt sæsonplads.

Vores bankkonto er:

Reg. nr. 0517

Kontonr. 259955 (nogle netbanker kræver 10 cifre, altså 0000259955)

Campingvogne, sæsonpladser:

Alle priser er incl. Wi-Fi, forbrug af vand, dagsgæstekort og evt. hund. El købes i form af el-pakker, hvor den maksimale kWh pris i 2022 vil være 4,00 kr.

Pladstype Periode Pris i DKK

Delbetaling #1 pr. 1. oktober 2021

Delbetaling #2 pr. 1. februar 2022
 Forårsplads  6. april  - 25. juni    6.400  1.000    5.400
 Forår + sommer  6. april - 6. august  10.300  1.500    8.800
 Sommer  25. juni - 6. august    6.200     900    5.300
 Sommer + efterår  25. juni - 16. oktober    9.800  1.200    8.600
 Efterår  6. august - 16. oktober    5.000     800    4.200
 Helsæson  6. april - 16. oktober  13.200  2.000  11.200
 Helsæson, stor plads  6. april - 16. oktober  14.200  2.000  12.200
         
 Vinteropbevaring      1.300  1.300  

Bemærk: På skiftedagen skal pladsen forlades senest kl. 12. På åbningsdagen 6. april åbner vi kl. 12.

Betalinger

 • Delbetalingerne gælder ved booking af en sæsonplads mellem 1. oktober og 1. februar. Efter 1. februar, 2022 er hele beløbet forfaldent til betaling.
 • Hvis sæsonpladsen afmeldes inden delbetaling #2 mistes delbetaling #1. Afmeldes efter delbetaling #2 og inden sæsonstart koster det et gebyr på 2.000 kr.
 • Ved fraflytning efter sæsonstart kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt
 • Vinteropbevaring: 1.300 kr. incl. evt. registrering af jeres vogn i den efterfølgende sæson, hvis den ikke har nummerplade. Betales senest 1. oktober.
 • Ønsker I at have vognen stående uden nummerplader i sæsonen, og ikke har vinteropbevaring, skal det registreres hos Odsherred Camping og koster 150 kr. pr. sæson.

Følgende vilkår gælder for campingvogne, sæsonpladser

1. Hvem kan bruge sæsonpladsen

Sæsonpladsen gælder for lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn eller børnebørn under 18 år, når lejer selv opholder sig i vognen. - Øvrige overnatninger til overnatningstakst.

2. Hvornår kan vi sætte vognen op

 • Vognen kan sættes op, når pladsen er åbnet onsdag 6. april, kl. 12.
 • Indflytning kan ske på datoerne angivet for de forskellige pladstyper ovenfor forudsat der ikke er restancer til Odsherred Camping.

3. Campingvognens registrering

Campingvognen skal - jfr. Campingreglementet - være registreret. Kun campingvogne, der kan registreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), kan placeres på Odsherred Campings område. Hvis man afmonterer sine nummerplader skal man købe et ID-nummer af Odsherred Camping med mindre man har betalt vinterophold, hvor et ID-skilt er indregnet i prisen.

4. El-forbrug

Elforbrug købes som udgangspunkt i strømpakker (startende med strømpakke #11), se de enkelte strømpakker nederst. Der er sat en bagatelgrænse på 75 kWh. Når en strømpakke er ved at være brugt suppleres med en ny strømpakke. For at I kan se, hvornår en strømpakke er brugt, kan starttallet på el-måleren aflæses ved ankomst. Odsherred Camping har også registreret starttallene på alle elmålerne.

Der tillades kun brug af el-kabler, som overholder de gældende regler, der er fastsat i strømregulativerne. Hvis en vogn har defekter, som gør at Odsherred Camping må tilkalde elektrisk assistance, forbeholder vi os ret til at videresende regningen.

5. Enhedens indretning

Odsherred kommune fører tilsyn med at campingpladserne overholder campingreglementet.

Ifølge campingreglementet §12: ”På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.”

En mere detaljeret fortolkning af campingreglementets §12 er følgende:

 • I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, træfliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor forteltet. Der må således ikke lægges træ-/plasticfliser, tæpper, presenninger eller lignende uden for forteltet. 
 • Kulørte lamper/lyskæder er ikke tilladt. En lampe, som markerer indgangen til campingvognen, er tilladt.
 • Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen.
 • Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el.lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt.
 • Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne.

Ifølge campingreglementet §13 skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter. Det betyder at der skal være minimum 1,5 meter fra vogn telt og lignende til skellet mellem pladserne.

Det er kun tilladt at parkere én bil på enheden. Der må ikke lukkes andre biler/vogne ind uden forudgående aftale med personalet.

6. Vedligeholdelse af enheden

Vedligeholdelse af enheden påhviler sæsonpladslejer. Det er vigtigt for Odsherred Camping, at pladsen fremtræder ryddelig og indbydende. Hvis ikke enheden er vedligeholdt i tilstrækkelig grad kan Odsherred Camping forlange dette gjort med en tidsfrist på en uge pr. mail. Hvis enheden stadig ikke er vedligeholdt sørger Odsherred Camping for at vedligeholdelsen sker mod et gebyr på 200 kr. pr. gang. Græsslåning kan foretages mellem kl. 10-12 og kl. 14-17. Campingpladsen forholder sig ret til at slå græs på øvrige arealer fra kl. 9.00.

7. Vinteropbevaring

Er der betalt for vinterophold kan vognen blive stående.

Pladsen/Enheden skal være ryddet for genstande. Evt. kan gulv og andre småting placeres på en enkelt palle, forsvarligt tildækket og surret.

8. Øvrige generelle vilkår

 • Odsherred Camping har ikke ansvar for skader på vogne, telte etc., der står på enhederne. Det er den enkeltes ansvar ikke at have løse genstande, som kan blæse rundt og forvolde personskade eller materiel skade. 
 • Affald, som ikke er normalt restaffald, kan afleveres på genbrugsstationen Vangen 3 og ikke i containergårdene.
 • Færdsel på pladsen mellem kl. 07.00 og 22.00. Kør max 15 km/t. Knallertkørsel ikke tilladt.
 • Ro på pladsen fra kl 23.00 - 07.00.
 • Boldspil ikke tilladt.
 • Hunde skal føres i kort snor på pladsen. Luftning skal ske udenfor pladsens område.
 • Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne, hvor også kemiske toiletter skal tømmes og rengøres.
 • Grundet risiko for rotter, hugorme m.v. på pladsen, er det ikke tilladt at medbringe små husdyr som hamstere, kaniner etc. ligesom affald ikke må placeres i fortelte og udenfor telt og vogn.
 • Der må ikke udøves kommerciel virksomhed på campingpladsen.
 • Sæsonpladsen kan ikke overdrages til andre.
 • Som udgangspunkt kan man gentegne sin plads i næste sæson ved at indbetale første delbetaling senest 1. oktober. Odsherred Camping forbeholder sig dog ret til at nedlægge pladser, omdefinere pladser til ikke at være sæsonpladser samt undtagelsesvist at fratage gentegningsretten.
 • Information fra Odsherred Camping om sæsonpladserne kommunikeres via e-mail. Odsherred Camping er ikke ansvarlig for kommunikation, der går tabt grundet manglende information om ændring af mailadresser.

9. Accept af vilkår

Ved betaling af sæsonpladsen accepteres ovenstående vilkår, samt at Odsherred Camping har registreret dine persondata og kan maile information, som er relevant for sæsonpladser.

Strømpakker:

Strømpakke nr.

kWh interval

Pris kr.

11

1-75

300,00

12

76-80

304,00

13

81-85

324,00

14

86-90

344,00

15

91-95

364,00

16

96-100

384,00

17

101-105

404,00

18

106-110

424,00

19

111-115

444,00

20

116-120

464,00

21

121-125

484,00

22

126-130

504,00

23

131-135

524,00

24

136-140

544,00

25

141-145

564,00

26

146-150

584,00

27

151-155

604,00

28

156-160

624,00

29

161-165

644,00

30

166-170

664,00

31

171-175

684,00

32

176-180

704,00

33

181-185

724,00

34

186-190

744,00

35

191-195

764,00

36

196-200

784,00

37

201-205

804,00

38

206-210

824,00

39

211-215

844,00

40

216-220

864,00

41

221-225

884,00

42

226-230

904,00

43

231-235

924,00

44

236-240

944,00

45

241-245

964,00

46

246-250

984,00

47

251-260

1004,00

48

261-270

1044,00

49

271-280

1084,00

50

281-290

1124,00

51

291-300

1164,00

52

301-310

1204,00

53

311-320

1244,00

54

321-330

1284,00

55

331-340

1324,00

56

341-350

1364,00

57

351-360

1404,00

58

361-370

1444,00

59

371-380

1484,00

60

381-390

1524,00

61

391-400

1564,00

62

401-410

1604,00

63

411-420

1644,00

64

421-430

1684,00

65

431-440

1724,00

66

441-450

1764,00

67

451-460

1804,00

68

461-470

1844,00

69

471-480

1884,00

70

481-490

1924,00

71

491-500

1964,00

72

501-510

2004,00

73

511-520

2044,00

74

521-530

2084,00

75

531-540

2124,00

76

541-550

2164,00

77

551-560

2204,00

78

561-570

2244,00

79

571-580

2284,00

80

581-590

2324,00

81

591-600

2364,00

82

601-610

2404,00

83

611-620

2444,00

84

621-630

2484,00

85

631-640

2524,00

86

641-650

2564,00

87

651-660

2604,00

88

661-670

2644,00

89

671-680

2684,00

90

681-690

2724,00

91

691-700

2764,00

92

701-710

2804,00

93

711-720

2844,00

94

721-730

2884,00

95

731-740

2924,00

96

741-750

2964,00

97

751-760

3004,00

98

761-770

3044,00

99

771-780

3084,00

100

781-790

3124,00

101

791-800

3164,00

102

801-810

3204,00

103

811-820

3244,00

104

821-830

3284,00

105

831-840

3324,00

106

841-850

3364,00

107

851-860

3404,00

108

861-870

3444,00

109

871-880

3484,00

110

881-890

3524,00

111

891-900

3564,00

112

901-910

3604,00

113

911-920

3644,00

114

921-930

3684,00

115

931-940

3724,00

116

941-950

3764,00

117

951-960

3804,00

118

961-970

3844,00

119

971-980

3884,00

120

981-990

3924,00

121

991-1000

3964,00

 

1001-xx

Spørg i receptionen