Sæsonpladser

Sæsonpladser 2021:

Vi har opdelt sæsonpladserne i 7 perioder. Ønsker du sæsonplads bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle priser er incl. Wi-Fi, forbrug af vand, dagsgæstekort og evt. hund. El købes i form af el-pakker, hvor den maksimale kWh pris i 2021 er 3,75 kr.

Bemærk: Før sæsonen 2021 er legeplads, hoppepude, boldbane og opholdsrum nedlagt og disse faciliteter vil ikke fremover være på Odsherred Camping.

Pladstype Periode Pris i DKK

Delbetaling #1 pr. 1. oktober 2020

Delbetaling #2 pr. 1. februar 2021
 Forårsplads  26. marts - 26. juni    6.200  1.000    5.200
 Forår + sommer  26.marts - 7. august  10.000  1.500    8.500
 Sommer  26. juni - 7. august    5.900     900    5.000
 Sommer + efterår  26. juni - 17. oktober    9.500  1.200    8.300
 Forår + efterår  26. marts - 26. juni.          7. august - 17. oktober    9.500  1.800    7.700
 Efterår  7. august - 17. oktober    4.800     800    4.000
 Helsæson  26. marts - 17. oktober  12.800  2.000  10.800
 Helsæson, stor plads  26. marts - 17. oktober  13.800  2.000  11.800

Bemærk: På skiftedagen skal pladsen forlades senest kl. 12

Betalinger

 • Delbetalingerne gælder ved booking af en sæsonplads mellem 1. oktober og 1. februar. Efter 1. februar, 2021 er hele beløbet forfaldent til betaling.
 • Hvis sæsonpladsen afmeldes inden delbetaling #2 mistes delbetaling #1. Afmeldes efter delbetaling #2 og inden sæsonstart koster det et gebyr på 2.000 kr.
 • Ved fraflytning efter sæsonstart kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt
 • Vinteropbevaring: 1.300 kr. incl. evt. registrering af jeres vogn i den efterfølgende sæson, hvis den ikke har nummerplade. Betales senest 1. oktober.
 • Ønsker I at have vognen stående uden nummerplader, og ikke har vinteropbevaring skal det registreres hos Odsherred Camping og koster 150 kr. pr. sæson.
 • On-line booking kan ikke bruges til sæsonpladser.

Alle beløb indbetales med pladsnr. som reference til:

Reg.nr. 0517

Kontonr. 259955

Vi mailer en bekræftelse på, at pengene er modtaget på vores konto, men sender ikke kvitteringer.  

Øvrige vilkår:

1. Hvem kan bruge sæsonpladsen

Sæsonpladsen gælder for lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn eller børnebørn under 18 år, når lejer selv opholder sig i vognen. - Øvrige overnatninger til overnatningstakst.

2. Hvornår kan vi sætte vognen op

 • For sæsonpladser, der starter 26. marts gælder at vognen kan sættes op lørdag 20. marts eller søndag 21. marts. Overnatning i vognen er ikke tilladt i denne weekend ligesom der kun vil være eet toilet åbent.
 • Indflytning kan ske på ovenævnte startdatoer forudsat, at der ikke er restancer til Odsherred Camping.

3. Campingvognens registrering

Campingvognen skal - jfr. Campingreglementet - være registreret. Kun campingvogne, der kan registreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), kan placeres på Odsherred Campings område. Hvis man afmonterer sine nummerplader skal man købe et ID-nummer af Odsherred Camping med mindre man har betalt vinterophold, hvor et ID-skilt er indregnet i prisen.

4. El-forbrug

Elforbrug købes i el-pakker. Elforbruget aflæses på el-måleren, der sidder i el-standeren, og herefter betaler man for den el-pakke forbruget ligger inden i. Ved ankomst aflæses el-måleren. Ved sæsonstart udsendes en liste over starttallet som Odsherred Camping har aflæst. Aflæser man et andet tal tages kontakt til Odsherred camping evt. via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der tillades kun brug af el-kabler, som overholder de gældende regler, der er fastsat i strømregulativerne. Hvis en vogn har defekter, som gør at Odsherred Camping må tilkalde elektrisk assistance, forbeholder vi os ret til at videresende regningen.

5. Enhedens indretning

Odsherred kommune fører tilsyn med at campingpladserne overholder campingreglementet.

Ifølge campingreglementet §12: ”På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.”

En mere detaljeret fortolkning af campingreglementets §12 er følgende:

 • I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, træfliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor forteltet. Der må således ikke lægges træ-/plasticfliser, tæpper, presenninger eller lignende uden for forteltet. 
 • Kulørte lamper/lyskæder er ikke tilladt. En lampe, som markerer indgangen til campingvognen, er tilladt.
 • Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen.
 • Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el.lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt.
 • Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne.

Ifølge campingreglementet §13 skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter. Det betyder at der skal være minimum 1,5 meter fra vogn telt og lignende til skellet mellem pladserne.

Det er kun tilladt at parkere én bil på enheden. Der må ikke lukkes andre biler/vogne ind uden forudgående aftale med personalet.

6. Vedligeholdelse af enheden

Vedligeholdelse af enheden påhviler sæsonpladslejer. Det er vigtigt for Odsherred Camping, at pladsen fremtræder ryddelig og indbydende. Hvis ikke enheden er vedligeholdt i tilstrækkelig grad kan Odsherred Camping forlange dette gjort med en tidsfrist på en uge pr. mail. Hvis enheden stadig ikke er vedligeholdt sørger Odsherred Camping for at vedligeholdelsen sker mod et gebyr på 200 kr. pr. gang. Græsslåning kan foretages mellem kl. 10-12 og kl. 14-17. Campingpladsen forholder sig ret til at slå græs på øvrige arealer fra kl. 9.00.

7. Vinteropbevaring

Er der betalt for vinterophold kan vognen blive stående. Campingvogne, der ikke er betalt vinteropbevaring for, skal flyttes væk fra campingpladsen.

Enheden skal være ryddet for genstande, således at evt. vedligeholdelse af enheden kan påbegyndes. 

Affald, som ikke er normalt restaffald, skal afleveres på genbrugsstationen Vangen 3 og ikke i containergårdene.

8. Øvrige generelle vilkår

 • Færdsel på pladsen mellem kl. 07.00 og 22.00. Kør max 15 km/t. Knallertkørsel ikke tilladt
 • Hunde skal føres i kort snor på pladsen. Luftning skal ske udenfor pladsens område.
 • Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne, hvor også kemiske toiletter skal tømmes og rengøres.
 • Grundet risiko for rotter, hugorme m.v. på pladsen, er det ikke tilladt at medbringe små husdyr som hamstere, kaniner etc. ligesom affald ikke må placeres i fortelte og udenfor telt og vogn.
 • Der må ikke udøves kommerciel virksomhed på campingpladsen.
 • Sæsonpladsen kan ikke overdrages til andre.
 • Som udgangspunkt kan man gentegne sin plads i næste sæson ved at indbetale første delbetaling senest 1. oktober. Odsherred Camping forbeholder sig dog ret til at nedlægge pladser, omdefinere pladser til ikke at være sæsonpladser samt undtagelsesvist at fratage gentegningsretten.
 • Information fra Odsherred Camping om sæsonpladserne kommunikeres via e-mail. Odsherred Camping er ikke ansvarlig for kommunikation, der går tabt grundet manglende information om ændring af mailadresser.

9. Accept af vilkår

Ved betaling af sæsonpladsen accepteres ovenstående vilkår, samt at Odsherred Camping har registreret dine persondata og kan maile information, som er relevant for sæsonpladser.