Sæsonpladser 2021

Bemærk at vi ikke har legeplads, hoppepude, boldbane og fællesrum/TV stue mere.

Vi følger myndighedernes anvisninger omkring Covid 19. Skulle dette medføre begrænsning og/eller lukning af baderum, køkkenfaciliteter etc. i en periode gives der ikke kompensation herfor.

Ønsker du sæsonplads til campingvognen bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle nedenstående beløb indbetales via bankoverførsel med pladsnr. eller hyttenr. som reference. Vi mailer en bekræftelse på, at delbetalingerne er modtaget på vores konto henholdsvis lige efter 1. oktober og 1. februar, men sender ikke kvitteringer til hver enkelt sæsonplads.

Vores bankkonto er:

Reg. nr. 0517

Kontonr. 259955 (nogle netbanker kræver 10 cifre, altså 0000259955)

Campingvogne, sæsonpladser:

Alle priser er incl. Wi-Fi, forbrug af vand, dagsgæstekort og evt. hund. El købes i form af el-pakker, hvor den maksimale kWh pris i 2021 er 3,75 kr.

Pladstype Periode Pris i DKK

Delbetaling #1 pr. 1. oktober 2020

Delbetaling #2 pr. 1. februar 2021
 Forårsplads  26. marts - 26. juni    6.200  1.000    5.200
 Forår + sommer  26.marts - 7. august  10.000  1.500    8.500
 Sommer  26. juni - 7. august    5.900     900    5.000
 Sommer + efterår  26. juni - 17. oktober    9.500  1.200    8.300
 Forår + efterår  26. marts - 26. juni.          7. august - 17. oktober    9.500  1.800    7.700
 Efterår  7. august - 17. oktober    4.800     800    4.000
 Helsæson  26. marts - 17. oktober  12.800  2.000  10.800
 Helsæson, stor plads  26. marts - 17. oktober  13.800  2.000  11.800

Bemærk: På skiftedagen skal pladsen forlades senest kl. 12. På åbningsdagen 26. marts åbner vi kl. 12.

Betalinger

 • Delbetalingerne gælder ved booking af en sæsonplads mellem 1. oktober og 1. februar. Efter 1. februar, 2021 er hele beløbet forfaldent til betaling.
 • Hvis sæsonpladsen afmeldes inden delbetaling #2 mistes delbetaling #1. Afmeldes efter delbetaling #2 og inden sæsonstart koster det et gebyr på 2.000 kr.
 • Ved fraflytning efter sæsonstart kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt
 • Vinteropbevaring: 1.300 kr. incl. evt. registrering af jeres vogn i den efterfølgende sæson, hvis den ikke har nummerplade. Betales senest 1. oktober.
 • Ønsker I at have vognen stående uden nummerplader, og ikke har vinteropbevaring skal det registreres hos Odsherred Camping og koster 150 kr. pr. sæson.
 • On-line booking kan ikke bruges til sæsonpladser.

Følgende vilkår gælder for campingvogne, sæsonpladser

1. Hvem kan bruge sæsonpladsen

Sæsonpladsen gælder for lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn eller børnebørn under 18 år, når lejer selv opholder sig i vognen. - Øvrige overnatninger til overnatningstakst.

2. Hvornår kan vi sætte vognen op

 • Pladsen åbner 26. marts. Da der er meget trafik op til påskeugen giver vi dog mulighed for, at man kan stille vognen på sin sæsonplads lørdag 20. marts eller søndag 21. marts fra kl. 10 - 16. Er det ikke muligt at komme i den week-end må man vente til pladsen åbner 26. marts. I hverdagene fra 22. marts til 26. marts er der altså ikke åbent og vi beder om, at man ikke kommer på pladsen før 26. marts kl. 12, da medarbejderne arbejder på at gøre alt klart.
 • Indflytning kan ske på datoerne angivet for de forskellige pladstyper ovenfor forudsat der ikke er restancer til Odsherred Camping.

3. Campingvognens registrering

Campingvognen skal - jfr. Campingreglementet - være registreret. Kun campingvogne, der kan registreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), kan placeres på Odsherred Campings område. Hvis man afmonterer sine nummerplader skal man købe et ID-nummer af Odsherred Camping med mindre man har betalt vinterophold, hvor et ID-skilt er indregnet i prisen.

4. El-forbrug

Elforbrug købes som udgangspunkt i strømpakker (startende med strømpakke #11), se de enkelte strømpakker nederst. Der er sat en bagatelgrænse på 75 kWh. For at I kan følge forbruget anbefales at I aflæser startallet på el-måleren ved ankomst. Odsherred Camping har en liste over starttallene på alle elmålerne.

Der tillades kun brug af el-kabler, som overholder de gældende regler, der er fastsat i strømregulativerne. Hvis en vogn har defekter, som gør at Odsherred Camping må tilkalde elektrisk assistance, forbeholder vi os ret til at videresende regningen.

5. Enhedens indretning

Odsherred kommune fører tilsyn med at campingpladserne overholder campingreglementet.

Ifølge campingreglementet §12: ”På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.”

En mere detaljeret fortolkning af campingreglementets §12 er følgende:

 • I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, træfliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor forteltet. Der må således ikke lægges træ-/plasticfliser, tæpper, presenninger eller lignende uden for forteltet. 
 • Kulørte lamper/lyskæder er ikke tilladt. En lampe, som markerer indgangen til campingvognen, er tilladt.
 • Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen.
 • Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el.lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt.
 • Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne.

Ifølge campingreglementet §13 skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter. Det betyder at der skal være minimum 1,5 meter fra vogn telt og lignende til skellet mellem pladserne.

Det er kun tilladt at parkere én bil på enheden. Der må ikke lukkes andre biler/vogne ind uden forudgående aftale med personalet.

6. Vedligeholdelse af enheden

Vedligeholdelse af enheden påhviler sæsonpladslejer. Det er vigtigt for Odsherred Camping, at pladsen fremtræder ryddelig og indbydende. Hvis ikke enheden er vedligeholdt i tilstrækkelig grad kan Odsherred Camping forlange dette gjort med en tidsfrist på en uge pr. mail. Hvis enheden stadig ikke er vedligeholdt sørger Odsherred Camping for at vedligeholdelsen sker mod et gebyr på 200 kr. pr. gang. Græsslåning kan foretages mellem kl. 10-12 og kl. 14-17. Campingpladsen forholder sig ret til at slå græs på øvrige arealer fra kl. 9.00.

7. Vinteropbevaring

Er der betalt for vinterophold kan vognen blive stående.

Pladsen/Enheden skal være ryddet for genstande. Evt. kan gulv og andre småting placeres på en enkelt palle, forsvarligt tildækket og surret.

8. Øvrige generelle vilkår

 • Odsherred Camping har ikke ansvar for skader på vogne, telte etc., der står på enhederne. Det er den enkeltes ansvar ikke at have løse genstande, som kan blæse rundt og forvolde personskade eller materiel skade. 
 • Affald, som ikke er normalt restaffald, kan afleveres på genbrugsstationen Vangen 3 og ikke i containergårdene.
 • Færdsel på pladsen mellem kl. 07.00 og 22.00. Kør max 15 km/t. Knallertkørsel ikke tilladt
 • Hunde skal føres i kort snor på pladsen. Luftning skal ske udenfor pladsens område.
 • Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne, hvor også kemiske toiletter skal tømmes og rengøres.
 • Grundet risiko for rotter, hugorme m.v. på pladsen, er det ikke tilladt at medbringe små husdyr som hamstere, kaniner etc. ligesom affald ikke må placeres i fortelte og udenfor telt og vogn.
 • Der må ikke udøves kommerciel virksomhed på campingpladsen.
 • Sæsonpladsen kan ikke overdrages til andre.
 • Som udgangspunkt kan man gentegne sin plads i næste sæson ved at indbetale første delbetaling senest 1. oktober. Odsherred Camping forbeholder sig dog ret til at nedlægge pladser, omdefinere pladser til ikke at være sæsonpladser samt undtagelsesvist at fratage gentegningsretten.
 • Information fra Odsherred Camping om sæsonpladserne kommunikeres via e-mail. Odsherred Camping er ikke ansvarlig for kommunikation, der går tabt grundet manglende information om ændring af mailadresser.

9. Accept af vilkår

Ved betaling af sæsonpladsen accepteres ovenstående vilkår, samt at Odsherred Camping har registreret dine persondata og kan maile information, som er relevant for sæsonpladser.

Strømpakker:

Strømpakke nr.

kWh interval

Pris kr.

11

1-75

266,25

12

76-80

285,00

13

81-85

303,75

14

86-90

322,75

15

91-95

341,25

16

96-100

360,00

17

101-105

378,75

18

106-110

397,50

19

111-115

416,25

20

116-120

435,00

21

121-125

453,75

22

126-130

472,50

23

131-135

491,25

24

136-140

510,00

25

141-145

528,75

26

146-150

547,50

27

151-155

566,25

28

156-160

585,00

29

161-165

603,75

30

166-170

622,50

31

171-175

641,25

32

176-180

660,00

33

181-185

678,75

34

186-190

697,50

35

191-195

716,25

36

196-200

735,00

37

201-205

753,75

38

206-210

772,75

39

211-215

791,25

40

216-220

810,00

41

221-225

828,75

42

226-230

847,50

43

231-235

866,25

44

236-240

885,00

45

241-245

903,75

46

246-250

922,50

47

251-260

941,25

48

261-270

978,75

49

271-280

1016,25

50

281-290

1053,75

51

291-300

1091,25

52

301-310

1128,75

53

311-320

1166,25

54

321-330

1203,75

55

331-340

1241,25

56

341-350

1278,75

57

351-360

1316,25

58

361-370

1353,75

59

371-380

1391,25

60

381-390

1428,75

61

391-400

1466,25

62

401-410

1503,75

63

411-420

1541,25

64

421-430

1578,75

65

431-440

1616,25

66

441-450

1653,75

67

451-460

1691,25

68

461-470

1728,75

69

471-480

1766,25

70

481-490

1803,75

71

491-500

1841,25

72

501-510

1878,75

73

511-520

1916,25

74

521-530

1953,75

75

531-540

1991,25

76

541-550

2028,75

77

551-560

2066,25

78

561-570

2103,75

79

571-580

2141,25

80

581-590

2178,75

81

591-600

2216,25

82

601-610

2253,75

83

611-620

2291,25

84

621-630

2328,75

85

631-640

2366,25

86

641-650

2403,75

87

651-660

2441,25

88

661-670

2478,75

89

671-680

2516,25

90

681-690

2553,75

91

691-700

2591,25

92

701-710

2628,75

93

711-720

2666,25

94

721-730

2703,75

95

731-740

2741,25

96

741-750

2778,75

97

751-760

2816,25

98

761-770

2853,75

99

771-780

2891,25

100

781-790

2928,75

101

791-800

2966,25

102

801-810

3003,75

103

811-820

3041,25

104

821-830

3078,75

105

831-840

3116,25

106

841-850

3153,75

107

851-860

3191,25

108

861-870

3228,75

109

871-880

3266,25

110

881-890

3303,75

111

891-900

3341,25

112

901-910

3378,75

113

911-920

3416,25

114

921-930

3453,75

115

931-940

3491,25

116

941-950

3528,75

117

951-960

3566,25

118

961-970

3603,75

119

971-980

3641,25

120

981-990

3678,25

121

991-1000

3716,25

 

1001-xx

Spørg i receptionen